KOSGEB Proje Danışmanlığı

KOBİ’lerin piyasada ki payını artırmak ve etkinliğini artırmak amacıyla KOSGEB’in veri tabanında bulunan işletmelere danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

KOSGEB küçük ve orta ölçekli işletmelerin piyasada ki payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, amacı ile envanterinde yani kosgeb’in veri tabanında bulunan işletmelere danışmanlık hizmet deteği sunmaktadır. Aşağıda belirtilen alanlarda danışmanlık hizmeti almak isteyen KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletmeler almış oldukları danışmanlık hizmetinin bulundukları ile ve ilin kalkınmada öncelikli durumuna göre %50 ile %60 lık

kısmı KOSGEB Tarafından geri ödemesiz olarak desteklenmektedir. İşletmelerin KOSGEB den destek almaları için ilk koşulun KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak olduğunu söylemiştik bunun yanı sıra danışmanlık desteğinin çıkması için alınacak hizmeti sunan KOSGEB danışmanlık firmasının Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir. KOSGEB destekleri konusunda yetkin danışmanlık firmamız olarak size KOSGEB den nasıl danışmanlık konusunda destek alabileceğinizi anlatabilmemiz için bize ulaşmanız yeterlidir.
KOSGEB destekler ,İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır..

Kosgeb tarafından desteklenen ve İDEAL danışmanlık olarak KOSGEB desteği kapsamında Danışmanlık hizmeti verebileceğimiz konu başlıkları ve içeriklerini biraz daha ayrıntılı olarak görelim; .

Genel Yönetim: Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, Kurumsallaşma, Zaman Yönetimi, Değişim Yönetimi, Kıyaslama (Benchmarking), Yeniden Yapılanma, Proje Yönetimi konuları.

AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama: Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer uluslararası fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlama konuları.

İş Planı Hazırlama: İş Kurma ve Geliştirme konuları. Yatırım: Fizibilite, Yatırım Değerlendirmesi, Yatırım Analizleri konuları.

Pazarlama: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Stratejisi, Satış Organizasyonu, Satış Yönetimi, Kurum İmajı/Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma konuları.

Üretim: Üretim Yönetim Sistemi, Malzeme Yönetimi, Verimlilik İyileştirme, Yalın Üretim, Yerleşim Planlama, Üretim Planlama, Planlı Bakım, Otomasyon, Stok Yönetimi, Teknik Konular.

İnsan Kaynakları: İşgücü Planlama, Kariyer Planlaması, Personel Edinimi, Personel Politikaları, Performans Değerlendirme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Örgütsel Yapı, Eğitim Yönetimi, Motivasyon, Kurumsal Kimlik konuları.

Mali İşler ve Finans: Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe-Denetim Sistemi, Finansal Planlama, Maliyet Etütleri, Ekonomik Analizler, Vergi ve Fon Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi konuları.

Dış Ticaret: Dış Ticaret Mevzuatı, Uluslararası Ödeme Şekilleri, İhracat hazırlık, Uluslar arası teslim şekilleri, İhracat/İthalat İşlemleri konuları.

Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri: Internet Tabanlı Sistem Geliştirme, Kurumsal Bilgi Teknolojisi Stratejileri Belirleme, Yönetim Bilgi sistemleri (MIS), E-Ticaret ve Internet Stratejileri Belirleme, CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Geliştirme, ERP, MRP konuları.

Enerji Teknolojileri: Yeni Enerji Teknolojisi, Yeni Enerji Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yenilenebilir Enerji konuları.

Yeni Teknik ve Teknolojiler: Yeni Teknoloji Adaptasyonu, Ürün Geliştirme, Yeni Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yeni Teknoloji Kurulması, Ar-Ge konuları.

CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim: CE İşaretlemesine yönelik danışmanlık konuları.

Çevre: İklim Değişikliği, Çevrenin Korunması, Çevre Dostu Ürün ve Üretim, Çevre Mevzuatı Kapsamındaki konular.

KOSGEB Proje Danışmanlığı

07Şubat

Bu içerik 1504 defa incelendi.
Üste Çık