Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale Kursu ihale sürecini iyi yürütebilmenin yolu, Kamu İhale Kanununu ile ilgili mevzuatı çok iyi bir tecrübeden geçer.

Kamu İhale Kursu amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Ayrıca, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

İhale süreçlerinin mevzuat eksenli olarak öğrenilmesi olan eğitimimizde, kurumların ihaleye çıkma aşamaları ve istekliler tarafından yapılacak itiraz konuları üzerine örneklerle anlatılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 4964 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 5812 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik Başvurusu

 Başvuruyu Oluşturan Belgeler
 Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin Hazırlanması
 Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin Sunulması

Açık İhale Usulü ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Tekliflerin Hazırlanması

 Teklifleri Oluşturan Belgeler
 Tekliflerin Hazırlanması
 Teklif Mektuplarının Şekli
 Tekliflerin Geçerlik Süresi
 Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar
 Geçici Teminat
 Teminat Olarak Kabul Edilecek Belgeler
 Tekliflerin Sunulması
 Tekliflere Açıklık Getirilmesinin İstenmesi

Pazarlık Usulünde Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve Değerlendirilmesi

 Yeterlik Başvuru Belgelerinin/Tekliflerin Hazırlanması
 Teklif/Başvuru Mektubunun Şekli ve İçeriği
 Yeterlik Başvuru Belgelerinin/ Tekliflerin Sunulması
 Başvuruların/Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Teknik Görüşmeler

İhalenin kararının bildirilmesi ve sözleşme yapılması

 İhale Kararının Bildirilmesi
 Sözleşmeye Davet ve Kesin Teminat
 Sözleşme Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 Yönetim Kurulu Üyeleri,
 Mali İşler Müdür ve Müdür Yardımcıları,
 Muhasebe Müdürü ve Mali İşler Birimi Çalışanları,
 SMMM ve YMM’ler.

Kamu İhale Mevzuatı

22Şubat

Bu içerik 1427 defa incelendi.
Üste Çık