İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş personel ihtiyacını karşılamaktır. Bu sebeple ders işleniş şekli tamamen uygulamaya yöneliktir.İnsan Kaynakları eğitmenlerinin tamamı sektör içinde görevleri devam eden uzmanlardan oluştuğu için, eğitim sonrasında da kursiyerlerimizin iş yaşamında karşılaştıkları tüm sorunlara eğitmenlerimiz yardımcı olarak, ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedirler.

Bilgi kirliliğinden arındırılmış, tamamı uygulanabilir nitelikte olan eğitim programınıza göre, kursiyerlerimiz ister bireysel olarak, isterlerse çalıştıkları firmalarda rahatlıkla insan kaynaklarının tüm işleyişinde aktif olarak görev alabilirler.

Sınıf kontenjanları en fazla 10 kişiden oluşmaktadır. İnsan Kaynakları kursu boyunca sınıf ortamında çeşitli görsel ve işitsel araçlar kullanılmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

 Kamu veya özel kurumların İnsan Kaynakları birimlerinde çalışan ve personel eğitimi-gelişimi konularında kendilerini geliştirmek isteyen bireyler,
 İK yöneticileri, Personel Müdürleri ve Personel İşleri Görevlileri,
 Sektör Değişikliği Yapmak İsteyen Tüm Çalışanlar,
 İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen Öğrenci-Yeni Mezunlar
 Firma Sahipleri ve Ortakları ile Yeni Girişimciler,
 Okulların/ Kurumların (Kamu- Özel) insan kaynakları eğitiminden sorumlu kişiler.


SERTİFİKA KOŞULLARI:

Yüzde 80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda M.E.B. müfettişlerinin gözetiminde kurum içinde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara Kuruma ait katılım belgesi ve MEB onaylı sertifika olmak üzere 2 adet belge verilecektir. Özel ders alan katılımcılarımıza ise kurumun katılım belgesi verilecektir.

KAYIT İŞLEMLERİ:

MEB tarafından belirlenen minimum kontenjan sayısından az olmamak şartıyla kursiyerlerin;

 Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma ya da öğrenci belgesi/kimliği)
 Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 Ödeme yapıldığına dair belge (Havale&EFT &Nakit&Kredi kartı )
 Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ile birlikte kayıt işlemi tamamlanmış olur.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1. İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
 
İK’nın değişen rolü ve önemi
İK’nın temel fonksiyonları
İK çalışanlarının temel yetkinlikleri
Organizasyon ve İK ile ilişkili bazı kavramlar
2. İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi
 
İK planlamasının temel amacı ve faydaları
İK planlamasını etkileyen faktörler
İK planlamasında yöntemler
Personel ihtiyacı çeşitleri
İş analizi süreci
Görev tanımı ve iş yeterlikleri
3. Personel Seçme ve Yerleştirme Süreci

İşe alım sürecinin önemi
Personel bulma kaynakları
Personel seçme aşamaları
İş görüşmesi çeşitleri
Görüşmede dikkat edilmesi gereken konular
Mülakat soruları
Uygun adayları tespit etme
Değerlendirme hataları
4. Personel Seçiminde Psikodrama (PSP)
 
Psikodrama olgusu
Psikodramanın kullanım alanları
Yöntemin amacı ve faydaları
Psikodramanın aşamaları
İşe alımda psikodrama yöntemi
PSP mülakatının değerlendirilmesi
5. İşe Alımda Psikometrik Testler
 
İşe alımda test ve envanterler
Test kullanımının amacı ve faydaları
Test türleri
Testlerin uygulanması ve yorumlanması
Test örnekleri
6. Yetkinlik Bazlı Mülakat Tekniği
 
Yetkinlik kavramı
Pozisyon yetkinliklerini belirleme
Yetkinlik bazlı mülakatın aşamaları
Yetkinlik bazlı mülakatın gerçekleştirilmesi
Yetkinlik bazlı mülakatın değerlendirilmesi
7. Eğitim Yönetimi
 
Eğitimin birey ve şirket için önemi
Eğitimcinin temel görevleri
Yetişkin öğrenme prensipleri
Eğitim türleri ve yöntemleri
Eğitim ihtiyacının tespit edilmesi
Eğitimin planlama ve hazırlama
Eğitim sunumu (Etkili sunum için iletişim ve beden dili)
Eğitim etkinliğini değerlendirme
8. Performans Yönetimi
 
Performans kavramı
Performans değerlendirmenin önemi ve amacı
Performans yönetim süreci
Hedef belirleme ve planlama stratejileri
Şirketlerde kullanılan performans değerlendirme sistemleri
Performans ölçme araçları
Performans değerlendirme görüşmesinin yapılması
Değerlendirme hatalarını önleme yolları
9. Örgütsel İletişim ve Çatışma Yönetimi
 
İletişim kavramı
Örgütsel iletişim türleri
İletişim kaynaklı yaşanan sorunlar
Örgütsel çatışma
Çatışmanın örgüt açısından fayda ve zararları
Çatışma çözümünde ilkeler
10. Örgütsel Stres Yönetimi
 
Örgütsel stres kavramı
Stres türleri
Stresin örgüt açısından faydaları ve zararları
Stres ve performans ilişkisi
Örgütsel stres kaynakları
Stres yönetiminde çalışana düşen görevler
Stres yönetiminde örgüte ve İK birimine düşen görevler
11. İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
 
İş değerlemesinin yapılma nedenleri
Değerleme faktörleri seçimi
İş değerleme yöntemleri
Ücretlendirme ilkeleri
Ücretlendirme stratejilerinin oluşturulması
Ücret piyasa araştırmaları
Ücret yönetimi uygulamaları
Ödül yönetimi
12. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi
İş kazaları
Meslek hastalığı
İşçi sağlığını korumaya yönelik alınacak önlemler
Yeni yasanın getirdiği yükümlülükler
14. İş Hukuku ve Endüstriyel İlişkiler
İş hukukunda temel kavramlar
İşe giriş işlemleri
Hizmet sözleşmeleri türleri ve şartları
Hizmet sözleşmesinin sona ermesinde fesih türleri
Kıdem ve ihbar tazminatı
Yıllık ücretli izin ve diğer haklar
Fazla çalışma ve fazla mesai
Disiplin konuları
Sendikalar
Toplu pazarlık, toplu iş sözleşmesi
Grev ve lokavt
Uyuşmazlıkların çözüm yolları

İnsan Kaynakları

02Şubat

Bu içerik 1475 defa incelendi.
Üste Çık